"Post-rock" wydaje się obecnie być jednym z lekka nadużywanych, ulubionych recenzenckich terminów. Bez względu jednak na to, ile niejasności narosło współcześnie wokół tego właśnie pojęcia, funkcjonuje ono nadal i z biegiem lat ewoluuje. Stąd więc kolejne podgatunki, wyodrębnione dla sklasyfikowania wykonawców eksperymentujących z konwencją. Post-hard rock będzie zatem, konsekwentnie, odcinał się od konwencji typowej dla gatunku i szukał niestandardowych dlań sposobów ekspresji. Ową nieszablonowość i eklektyzm z pewnością dają się wychwycić w brzmieniu polskiego zespołu Swear The Empress, samookreślającego się właśnie jako reprezentant "post-hard rocka".